UOSK026 Surgical Nursing Care 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc. (lecturer)
PhDr. Hana Heiderová, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UOSK051 Introduction to Clinical Scien || UOSP051 Introduction to Clinical Scien
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  (1) Úvod do chirurgie. Historie chirurgie. Přehled obecné chirurgie. Asepse a antisepse. Dezinfekce a sterilizace. Stavy vyžadující chirurgický zákrok. Kategorie chirurgických výkonů. Naléhavost chirurgických zákroků a rizika. První pomoc. Předoperační příprava a pooperační péče. Pooperační komplikace. Rány v chirurgii. Prevence nozokomiálních nákaz. Šok. Druhy šoku. Zásady léčby.
  1(1) Akutní břišní příhody: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie břišní stěny: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. Hernie.
  1(1) Chirurgie jícnu: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie žaludku a duodena: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie paraalimentárních orgánů - chirurgická onemocnění jater: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie paraalimentárních orgánů - chirurgická onemocnění žlučníku a žlučových cest: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie paraalimentárních orgánů - chirurgická onemocnění slinivky a sleziny: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie tenkého a tlustého střeva: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie konečníku: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  2 Chirurgické ošetřovatelství. Ošetřovatelské zhodnocení chirurgického pacienta. Identifikace aktuálních a potenciálních perioperačních problémů. Formulace ošetřovatelských diagnóz. Stanovení plánu péče.
  1 Ošetřovatelský proces v předoperačním, intraoperačním a pooperačním období.
  2 Péče o rány. Akutní traumatické rány, pooperační rány, septické rány, aseptické rány.
  1 Ošetřovatelský proces u pacienta s náhlou příhodou břišní (ileus, peritonitida, apendicitida).
  2 Ošetřovatelský proces u pacienta s hernií.
  1 Ošetřovatelský proces u pacienta s chirurgickým onemocněním jícnu, žaludku a duodena.
  2 Ošetřovatelský proces u pacienta s chirurgickým onemocněním jater.
  1 Ošetřovatelský proces u pacienta s chirurgickým onemocněním
Literature
  recommended literature
 • ZEMAN, M. A KOL. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2003. info
 • KUBICOVÁ, Ľ. A KOL. Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005. info
 • ZEMAN, M. ET AL. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2006. info
 • GALUSZKOVÁ, D. Klinická hematologie pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ANDRÉSOVÁ, A. Speciální patologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KORPAS, D. Základy radiologie pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MICHALSKÝ, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-465-2. info
 • MICHALSKÝ, R., VOLFOVÁ, I. Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-464-5. info
 • Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J. Chirurgie v kostce. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0230-4. info
 • Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0242-8. info
 • ADAMS, B., HAROLD, C.E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-893-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 10 HOD/SEM, Cvičení 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSK026