UOSK098 Nursing Standards

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako praktický. Rozšiřuje poznatky a dovednosti v oblasti managementu v ošetřovatelství - celkové řízení a kontrola kvality péče. Naučí studenty metodice tvorby standardů strukturálních i procesuálních standardů ošetřovatelské péče a prohloubí jejich znalosti a praktické dovednosti při vedení zdravotnické dokumentace a její kontroly.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do programu kontinuálního zvyšování kvality ve zdravotnictví.
  Standardy v ošetřovatelství I - typy standardů, jejich popis a význam.
  Standardy v ošetřovatelství II - části standardů, metodika tvorby standardů, požadavky na standardy.
  Systémový přístup ke standardizaci v oblasti ošetřovatelství, Dynamický systém tvorby standardů, mapy péče, standardizace plánů ošetřovatelské péče.
  Standardy péče o pacienty se speciálními potřebami. Hodnocení spokojenosti pacientů.
  Zdravotnická dokumentace a požadavky na její vedení. Audit zdravotnické dokumentace. Sestavení procesuálních standardů ošetřovatelské péče a jejich oponentní posouzení - skupinová práce.
  Sestavení procesuálních standardů ošetřovatelské péče a jejich oponentní posouzení - skupinová práce.
Literature
  recommended literature
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Kreativní ošetřovatelský management 1. vyd. Praha : Advent-Orion, 2003. info
 • VAŠÁTKOVÁ, I. et al. Ošetřovatelská dokumentace 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005. info
 • Platné právní předpisy upravující vedení zdravotnické dokumentace. info
 • SEDLÁŘ D. Aplikace IT ve zdravotnictví - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Vybrané kapitoly managementu ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KRÁLOVÁ, J. Vybrané kapitoly z personalistiky. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0278-9. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství: systémový přístup - díl 2. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0428-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 3 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSK098