UOSP057 Rahabilitation Nursing

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
1/3/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. František Golla (lecturer)
Mgr. Šárka Plušková (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. František Golla
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z oblasti ošetřovatelských postupů a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovedností v oblasti fyzioterapie, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Cíle a funkce léčebné tělesné výchovy.
  1 Skladba cvičební jednotky.
  1 Kondiční cvičení.
  1 Základy dechové gymnastiky - statická, dynamická.
  1 Základy relaxace - celková, lokální, ostatní formy relaxace.
  1 Pasivní pohyby a jejich význam . Aktivní pohyby a jejich význam.
  1 Základy fyzikální terapie a její význam, teploléčba, vodoléčba, inhalace.
  Obsah zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Kondiční cvičení, využití různých forem kondičního cvičení u různých věkových skupin.
  1 Dechová gymnastika, praktický nácvik v různých polohách.
  1 Alternativní formy dechových cvičení.
  1 Nácvik změny polohy a polohování.
  1 Nácvik pasivních pohybu v různých polohách pacienta.
  1 Nácvik vertikalizace, typy chůze , využití opory .
  1 Nácvik relaxace.
  1 Nácvik jednotlivých výkonů z oblasti fyzikální terapie - klasická masáž, vodoléčebné procedury atd..
  2 (1) Vertikalizace, lokomoce, pomůcky k lokomočním aktivitám.
  2 (1) Polohování u různých typů onemocnění a úrazů.
Literature
  recommended literature
 • KRISTOFORY, D. Rehabilitační ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností disability a zdraví. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1587-2. info
 • TROJAN,S.,DRUGA,J.,PFEIFFER,J.,VOTAVA,J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1296-2. info
 • WHO. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha:Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0592-3. info
 • HROMÁDKOVÁ,J. a kol. Fyzioterapie. Praha: Nakladatelství H&H, 2002. ISBN 80-8602-245-5. info
 • PODĚBRADSKÝ,J., VAŘEKA,I. Fyzikální terapie I. a II. díl. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-661-7. info
 • CAPKO,J. Základy fyziatrické léčby. Praha:Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-341-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSP057