UPPVPK009 Biology and Physiology of Man

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
PhDr. Šárka Čížková
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s anatomií a fyziologií člověka tak, aby jim nabyté poznatky sloužily jako základ pro řadu dalších studijních předmětů, především pro obecnou a vývojovou psychologii a pro navazující klinické obory.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Lékařské vědy. Základní orientace na lidském těle. Základní genetické pojmy. Buňka a její základní charakteristika, tkáň, orgán, orgánová soustava.
  2. Pohybový systém, obecná stavba kosti, kostra. Stavba a funkce svalů, svalové skupiny.
  3. Krev a krevní oběh. Složení a funkce krve. Stavba a funkce srdce, řízení srdeční činnosti. Krevní a mízní oběh.
  4. Dýchací systém. Stavba, funkce a dělení dýchacích cest. Plíce, mechanika dýchání. Zevní a vnitřní dýchání.
  5. Trávicí systém. Stavba a funkce trávicího traktu. Trávicí enzymy a jejich funkce.
  6. Fyziologie výživy. Regulace tělesné teploty.
  7. Močový systém. Vylučování odpadních látek. Kožní ústrojí, stavba a funkce kůže, přídatné orgány.
  8. Látkové řízení organismu. Sekrece zevní a vnitřní. Obecná charakteristika žláz s vnitřní sekrecí. Přehled žláz s vnitřní sekrecí, hormonů a jejich účinků.
  9. Pohlavní systém. Reprodukční systém a pohlavní vývoj muže a ženy. Fyziologie těhotenství.
  10. Receptory. Smyslové orány.
  11. Nervové řízení organismu. Obecná stavba a funkce CNS. Receptory. Stavba a funkce míchy, míšní nervy.
  12. Stavba a funkce jednotlivých oddílů mozku. Mozková kůra, analyzátory. Obaly, metabolismus a cévní zásobení CNS.
Literature
  required literature
 • MERKUNOVÁ, A. Základy funkční somatologie (fyziologie). Poznámky k přednáškám. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-09104. info
 • DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc: EPAVA, 2000. ISBN 80-86297-05-5. info
  recommended literature
 • eLearningový kurz Somatologie. URL info
 • TURKOVÁ, Z. Somatologie I. a II.: Pracovní sešit pro zdravotnické školy - student. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2004. ISBN 80-86432-73-4. info
 • JELÍNEK, J. a kol. Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky. Olomouc: Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-138-1. info
 • MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-867-0. info
 • HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0495-8. info
 • DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-681-1. info
  not specified
 • MARIEB, E. N., MALLATT, J. Anatomie lidského těla. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0066-9. info
 • ŠMARDA, J. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-924-0. info
 • MYSLIVEČEK, J., TROJAN, S. Fyziologie do kapsy. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-497-7. info
 • TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5. info
 • NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-819-3. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UPPVPK009