USESEN039 Professional Language - Polish

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Institute of Central European Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the study of Polish language is to gain knowledge and skills which can be further used in practice. Next, it comprises also professional word-stock in the area of political science, enlarging of grammatical skills and introduction of history and political realia of Poland. In the course, the texts will be used for given topics, their content will correspond to knowledge of students. The students will carry out analyses, answer the questions and formulate the ideas in Polish language.
Syllabus
 • 1. Walka o niepodległość Polski.
  2. Naród, państwo i kultura w okresie międzywojennym.
  3. System polityczny przedwojennej Polski.
  4. Czas wojny - Powstanie Warszawskie.
  5. Polska komunistyczna.
  6. Kościół katolicki w Polsce.
  7. Solidarność Polaków.
  8. Okrągły stół i wolna Polska.
  9. Polska i jej sąsiedzi.
  10. Polonia i Polacy za granicą.
  11. Polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej.
  12. Stereotypy i uprzedzenia.
Literature
  required literature
 • Lista pasterskie episkopatu Polski 1945-1974. info
 • Materiály Polskiego Instytutu v Praze. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko. Historia Polski.Kraków, 2007. info
 • Wysiłek zbrojny Narodu Polskiego o byt narodowa i państwowy od XVI wieku. Warszawa, 2006. info
 • ZAHRADNIK, Stanisław - RYCZKOWSKI, Marek. Korzenie Zaolzia. Warszawa - Praga - Trzyniec, 1992. info
 • PIŁSUDKI, Józef. Pisma zbiorowe, Tom 1-10. Warszawa, 1937. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Seminar paper regarding assigned topics, discussions, mastering word-stock.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/USESEN039