UO00078 Basics of Psychotherapy

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Seznamuje se základními psychoterapeutickými směry: hlubinná psychoterapie - psychoanalýza Freudova, analytická psychologie Jungova aj.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah seminárních a praktických cvičení:
  1. Psychoterapeutické školy a jejich rozdíly.
  2. Navázání vztahu mezi terapeutem a klientem v hlubinném psychoterapeutickém přístupu.
  3. Využití poznatků analytické a individuální psychoterapie při práci s klientem.
  4. Utváření hodnotového systému ve Franklově logoterapii.
  5. Transakční analýza v Bernově pojetí.
  6. Behaviorální přístupy ke klientovi - význam odměny a úspěchu v psychoterapii; Behaviorální přístupy ke klientovi - význam odměny a úspěchu v psychoterapii.
  7. Nácvik základních asertivních dovedností.
  8. Působení na klienta v pojetí neobehaviorismu, terapie jako poznávání vlastní osobnosti.
  9. Humanistické přístupy Rogersovy - nácvik empatie.
  10. Vedení psychoterapeutického rozhovoru.
Literature
  required literature
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 1999. info
 • VYMĚTAL, J. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanal.nakl. 1997. info
 • GROF, S. Psychologie budoucnosti. Praha. Argo 2007. info
 • BERAN, J. Psychoterapeutický přístup v klinické praxi. Praha:Avicenum, 1992. info
 • BERAN, J. Úvod do podpůrné psychoterapie. 1997. info
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997. info
  recommended literature
 • VYMĚTAL,J. Rogersovská psychoterapie Praha: Český spisovatel 1996. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UO00078