UOZJV04 German Language 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petra Kostruhová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petra Kostruhová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Vytvořit si slovní zásobu z německé odborné terminologie. Naučit se správné výslovnosti. Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah seminárních cvičení:
  Odborná témata:
  1. Die Arbeitsfelder der Pflege. Krankenhaus - Plan, Abteilungen. Auf der Station - 2h.
  2. Der Aufenthalt im Krankenhaus. Gespräche mit den Patienten - 2h.
  3. Krankheit und Arztbesuch. Am Empfang. Beim Arzt - 2h.
  4. Gesundheit und Krankheit. Gesunder Lebensstil - 2h.
  5. Ansteckende und Kinderkrankheiten - 2h.
  6. Zivilisationskrankheiten - 2h.
  Gramatika:
  1. Pořádek slov ve větě oznamovací a tázací, pořadí předmětů a příslovečných určení. Nepřímý pořádek slov. Větný rámec - 2h.
  2. Souvětí souřadné a podřadné - 2h.
  3. Préteritum a perfektum pravidelných, nepravidelných, pomocných a způsobových sloves - 2h.
  4. Skloňování podstatných a přídavných jmen - 2h.
  5. Druhy zájmen a jejich skloňování - 2h.
  6. Číslovky, určování času a časové údaje - 2h.
  Schriftlicher und mündlicher Ausdruck:
  1. Formeler Brief. Stellengesuch. - 2h.
  2. Bei der Arbeitssuche
Literature
  required literature
 • KARASOVÁ, E. Deutsch für Krankenschwestern. Praha 1996. info
 • FIRNHABER-SENSEN,U./SCHMIDT,G. Deutsch im Krankenhaus. Berlin 1994. info
 • JARMUZEK, E. A KOL. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufe. Plzeň. info
 • DUSILOVÁ, D. Sprechen Sie deutsch? 1. a 2. díl. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-09-0. info
 • DOLEŽALOVÁ, M. Gesundheitswesen und Krankenpfleg. Hradec Králové, 1997. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UOZJV04