UPPVPP150 Volunteerism

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
LECTURE The goal is to familiarize students with the voluntary work issue and theoretically prepare them for volunteer work, both in terms of volunteer management and in terms of volunteerism itself. The lecture introduces the specific features of voluntary work in various fields of related professions, provides a space for discussion and practical verification of knowledge. Studying requirements Exam: contents of fundamental literature and lectures
Syllabus
 • LECTURE
  1. Volunteering, concept, principles of volunteering, types of volunteering, fields of volunteering.
  2. The Universal Declaration on Volunteering, Volunteering legislation in the Czech Republic.
  3. The history of volunteering in the Czech Republic.
  4. Opportunities and barriers in volunteering in the Czech Republic, volunteer centres, organizations and projects, strengths and weaknesses.
  5. Personality of the volunteer.
  6. The methodology of the acquisition, preparation, registration and supervision of volunteers, communicating with volunteers, communication capabilities - communication difficulties - situational contexts.
  7. Volunteering Management - rewarding volunteers, options of remuneration, volunteers and non-volunteers interactions, staff - volunteer - supporter - the public.
  8. - 12 Practical examples of volunteer projects.
Literature
  required literature
 • ANHEIER, H. K., LESTER M. S. The Nonprofit Sector in the Developing World: A Comparative Analysis. Johns Hopkins Nonprofit Sector Series. The Johns Hopkins University. Manchester, Manche. info
 • TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-178-6. info
 • TOŠNER, J. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-514-8. info
 • MCCURLE, S. Manažment dobrovoľníkov: ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. Bratislava: SAIA-SCTS, 2000. ISBN 80-88928-42-7. info
 • DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1. info
  recommended literature
 • HANKEOVÁ, L., ČADECKÁ, L. Neziskové organizace. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřej, 2011. URL info
 • KLÉGROVÁ, A., ŠORMOVÁ, L. Dobrovolnictví. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-68-7. info
 • BERGEROVÁ, M., ČERVENKOVÁ, R. Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci. Praha: Portál pro Hestia - Národní dobrovolnické, 2005. ISBN 80-7367-017-8. info
 • ADRA. Příručka pro dobrovolníky (NPIT) [i.e. Nižšího Psychosociálního Intervenčního Týmu] / ADRA. Praha: Občanské sdružení ADRA, 2005. ISBN 80-239-5071-1. info
 • VANĚČKOVÁ, S. Dobrovolníkův první pracovní den: minipříručka pro neziskové organizace. Hradec Králové: Občanské poradenské středisko -, 2004. ISBN 80-86701-01-8. info
 • NOVOTNÝ, M., a kol. Dobrovolnictví středoškoláků. Praha: HESTIA, 2003. ISBN 80-239-0748-4. info
 • NOVOTNÝ, M. Dobrovolnictví středoškoláků: manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Praha: Hestia, 2003. ISBN 80-239-0748-4. info
 • NOVOTNÝ, M., STARÁ, I., a kol. Dobrovolníci v nemocnicích: metodický manuál pro zdravotnická a sociální zařízení. 2. dopl. vyd. Praha: Hestia, 2002. ISBN 80-238-8697-5. info
 • Dobrovolníci v neziskových organizacích. Praha: Informační centrum neziskových organizací, 2001. ISBN 80-86423-05-0. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
credit will be given as: knowledge of lectures and required reading
The course is also listed under the following terms Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVPP150