FIUBKFIT Finanční trhy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
So 14. 10. 9:45–11:20 B101, So 11. 11. 9:45–11:20 B101, So 9. 12. 9:45–11:20 B101
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 51/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět posluchače seznámí se základy fungování finančních trhů nejen na území České republiky, s typy finančních instrumentů, obchodovaných na promptních, sekundárních, burzovních, i mimoburzovních trzích. Důraz je položen na objasnění přístupů k oceňování finančních aktiv, k analýze rizika a základů teorie portfolia. Rovněž jsou posluchači seznámeni se základy práce v ekonometrickém software EViews, kdy se zabývají problematikou stacionarity, korelační analýzy, dlouhodobé a krátkodobé kauzality, a regresní analýzy.
Výstupy z učení
Seminární práce s analýzou časových řad vybraných společností z akciových trhů.
Osnova
 • [1] Finanční trh: Podstata fungování finančního trhu včetně stručného představení jeho kanálů, trhu bankovního a trhu s cennými papíry. Alokační, operační efektivnost. Alokace úspor domácnostmi. Informační asymetrie, provázanost obou kanálů prostřednictvím sekuritizace. Návaznost na problematiku globální finanční krize a dluhové krize v eurozóně. [2] Peněžní trh: Instrumenty peněžního trhu. Rozlišení emitentů krátkodobých cenných papírů. Praktický význam úrokových sazeb peněžního trhu pro ekonomiku. Deficitní financování a zásadní rozdíly oproti majetkovým cenným papírům z hlediska práv investorů. [3] Kapitálové trhy Trh dluhopisový. Základní členění dluhopisů a rozhodování firmy před samotnou emisí. Základní výpočty pro duraci a konvexitu. Akciový trh, akciová emise. Fundamentální, technická a psychologická analýza. Odlišnosti emise akcií a dluhopisů z hlediska finančního managementu společnosti a základních účetních výkazů. [4] Finanční deriváty Vybraná rizika na finančních trzích. Spotové a forwardové operace. Fixní a podmíněné finanční deriváty. Přirozený hedging nebo hedging prostřednictvím finančních derivátů v případě exportní společnosti. Financial futures, Forwardy, Swapy a Opce. Dlouhá a krátká pozice v případě opčních kontraktů. Vybrané typy exotických finančních derivátů. [5] Komoditní trhy Význam komodit z hlediska investování a tvorby portfolia. Inflace a komoditní investice. Ochrana portfolia z hlediska volatility na finančních trzích. Představení vybraných druhů komodit. [6] Analýza časových řad Seznámení se s programem EViews a import reálných dat z MS Excel. Denní výnos na akcii. Volatilita ceny akcie. Stacionarita. Korelační analýza. Krátkodobá a dlouhodobá kauzalita. Tvorba regresního modelu a kontrola správnosti jeho výstupu.
Literatura
  povinná literatura
 • HERYÁN, T. Finanční trhy. OPF SU, Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-022-1. info
 • LAOPODIS, N. T. 2013. Understanding Investments: Theories and Strategies. Abingdon: Routledge, Tylor & Francis. ISBN 978-0-415-89162-2.
 • RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK, 2013. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-8721-3.
 • REJNUŠ, O., 2016. Finanční trhy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5871-8.
 • VESELÁ, J., 2019. Investování na kapitálových trzích. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-212-4.
  doporučená literatura
 • CIPRA, T., 2014. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-93-4.
 • HERYÁN, T. a P.G. TZEREMES, 2016. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling. ISSN 0264-9993.
 • HERYÁN, T. a J. ZIEGELBAUER, 2016. Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area. Equilibrium 11(1), s. 61-74. ISSN 1689-765X. URL: https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Heryan/contr
 • KOHOUT, P., 2011. Finance po krizi – Evropa na cestě do neznáma. 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4019-5.
 • VESELÁ, J. a M. OLIVA, 2015. Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-22-4.
 • Časopisecké články z: Ekonom, Fondshop, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární práce
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: seminární práce, 60 % hodnocení zkouškový test, 20 % seminární práce, 20 % dva průběžné testy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKFIT