FIUBKFPN Finanční poradenství

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do finančního poradenství
  Podstata finančního poradenství. Analýza příjmů a použití finančních prostředků, finanční plánování a jeho cíle. Finanční nezávislost a svoboda. Sestavování rozpočtu a tvorba rezerv.
  2. Finanční matematika
  Finanční matematika jako nástroj hodnocení investičních příležitostí, výpočet současných a budoucích hodnot investic a cash flow. Finanční matematika jako nástroj pro hodnocení efektivity využití úvěrových, depozitních a pojistných produktů.
  3. Depozitní a úvěrové produkty pro retailovou klientelu
  Charakteristika a princip fungování depozitních a úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Základní druhy depozitních produktů. Úvěry pro koupi nemovitostí, spotřební úvěry a leasingy. Využití jednotlivých druhů depozitních a úvěrových produktů z hlediska dosahování stanovených cílů finančního plánu.
  4. Depozitní a úvěrové produkty pro firemní klientelu
  Charakteristika a princip fungování depozitních a úvěrových produktů pro firemní klientelu. Úvěry a leasingy pro koupi komerčních objektů, provoz podniku, či firemních vozů. Úvěry pro začínající podnikatele. Využití jednotlivých druhů depozitních a úvěrových produktů z hlediska řízení nákladů, výnosů a likvidity podniku.
  5. Pojistné produkty
  Princip fungování pojištění. Pojištění jako způsob zabezpečení fyzické nebo právnické osoby pro případ nahodilé události. Pojištění životní a neživotní. Pojištění rizikové, kapitálové a investiční. Pojistné produkty vhodné pro pojištění movitého i nemovitého majetku podniku. Pojištění odpovědnosti.
  6. Investice a tvorba portfolia
  Reálné a finanční investice. Charakteristika investic do cenných papírů, investice do komodit, investice do podnikatelských záměrů. Zásady tvorby portfolia investic. Výnosnost, likvidita a rizikovost jednotlivých druhů investic z hlediska tvorby a správy portfolia. Investice a reinvestice v podnikové praxi.
  7. Dosahování finanční nezávislosti a svobody
  Dosahování finanční nezávislosti a svobody prostřednictvím využití depozitních, úvěrových, pojistných a investičních produktů. Spoření a důchody. Doplňkové penzijní spoření.
  8. Makroekonomické aspekty finančního poradenství
  Makroekonomické vazby, vliv inflace na depozitní, úvěrové a investiční produkty. Daňové aspekty využití jednotlivých finančních produktů.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIMÁKOVÁ, J. Finanční poradenství. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7. info
 • RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3. info
  doporučená literatura
 • Webový portál České národní banky ? Peníze na útěku. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6. info
 • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-5064-4. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
 • SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2399-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce, samostatné aktivity v seminářích.
Hodnotící metody: průběžný test (15 % hodnocení), seminární práce a její obhajoba (20 % hodnocení), samostatné aktivity v seminářích (5 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.