FIUBKZMA Zdanění majetku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tetiana Konieva, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 13. 10. 8:05–9:40 B308, Pá 10. 11. 8:05–9:40 B308, Pá 8. 12. 8:05–9:40 B308
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) &&( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/35, pouze zareg.: 1/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se zdaněním majetku. Studenti budou obeznámeni s daní silniční a daňovými souvislostmi používání vozidel v podnikání. Dále je záměrem předmětu objasnit problematiku zdanění transferů majetku, a to podle daní dědické a darovací a také podle současné legislativní úpravy. Studenti budou seznámeni se zdaněním nemovitých věcí z hlediska jejich vlastnictví, ale také při jejich úplatném převodu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit základní kontext daní majetkového typu a jejich současné postavení;
- definovat silniční daň a objasnit cíl zdanění vozidel;
- pochopit souvislosti používání vozidel při podnikání;
- aplikovat získané znalosti v praktických výpočtech;
- definovat a identifikovat bezúplatné příjmy a jejich zdanění;
- pochopit význam daně z nemovitých věcí z pohledu fiskální autonomie;
- vypočítat a stanovit výši daně z nemovitých věcí.
Osnova
 • 1. Přímé daně majetkového typu
  Teorie a vývoj zdanění majetku. Druhy a vlastnosti majetkových daní. Postavení majetkových daní v rámci daňové soustavy a jejich význam.
  2. Daň silniční
  Determinace základních pojmů. Základ daně. Sazby daně, snížení daně. Osvobození od daně. Správa a placení daně silniční. Praktická aplikace daně silniční, stanovení záloh a výpočet daně. Daňové přiznání.
  3. Daňové souvislosti používání vozidel v podnikání
  Daňově uznatelné výdaje. Paušální výdaje na dopravu. Používání vozidel zaměstnancem.
  4. Bezúplatná plnění
  Majetkový prospěch. Bezúplatný příjem. Osvobození od daně. Zdanění bezúplatných příjmů fyzickou a právnickou osobou.
  5. Zdanění darů a dědictví
  Geneze zdanění darů a dědictví. Přístupy ke zdanění. Daně a poplatky vybírané v souvislosti s úmrtím.
  6. Daň z nabytí nemovitých věcí
  Determinace základních pojmů. Základ daně a sazba daně. Osvobození od daně. Správa a placení daně z nabytí nemovitých věcí. Praktické stanovení základu daně a výpočet daně. Vývoj zdanění úplatného převodu majetku.
  7. Zdanění nemovitostí
  Teoretická východiska a vývoj. Principy a přístupy ke zdanění. Význam daně z nemovitostí z hlediska fiskální autonomie obcí.
  8. Daň z nemovitých věcí
  Daň z pozemků. Daň ze staveb. Determinace základních pojmů. Základ daně. Sazby daně, koeficienty a jejich použití. Osvobození od daně. Správa a placení daně z nemovitých věcí. Praktická aplikace daně z nemovitých věcí a výpočet daně.
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony a související předpisy ? v aktuálním znění. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Zdanění majetku. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  doporučená literatura
 • Webový portál Finanční správy ČR. info
 • EU. Taxation Trends in the European Union. Edition 2017. Luxembourg: Publications Office of, 2017. ISBN 978-92-79-65721-4. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
 • JAMES, S. and Ch. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice. 12th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2012. ISBN 978-1906201-19-7. info
 • RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-563-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
kombinovaná zkouška Hodnotící metody: průběžný test, samostatná aktivita, kombinovaná zkouška (sčítají se body z písemné zkoušky, průběžného testu a samostatné aktivity).
Informace učitele
Požadavky na studenta: samostatná aktivita, průběžný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKZMA