INMBPOPS Operační systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou a základními funkcemi operačních systémů.
Osnova
 • 1. Operační systém a jeho struktura. Vrstvy operačního systému, jádro a standardizace. Vývojové prostředí pro tvorbu operačního systému. Architektura operačního systému. Přehled operačních systémů, operační systémy typu Linux/UNIX, operační systémy pro mobilní zařízení, webový prohlížeč, IoT (Internet of Things) a Live systém z USB.
  2. Operační paměť a správa procesů. Správa operační paměti, správce paměti a ochrana paměti. Přidělování paměti. Fragmentace paměti. Alokační strategie. Virtuální paměť a jednotka řízení paměti. Správa procesů. Multitasking. Kontext. Sdílení času. Stavy procesů a plánování procesů. Komunikace mezi procesy.
  3. Ovladače periferií. Vyhrazené periferie, sdílené periferie a společné periferie. Vyhrazování periferií a virtualizace. Ovladače periferií a skupiny služeb. Komunikace s periferií, horní a dolní polovina ovladače. Semafory. Ochrana proti deadlocku. Ovládání konkrétních periferií. Optimalizace služeb ovladačů disku a struktura disku.
  4. Souborové systémy. Implementace systému souborů, alokační jednotky, řetězení a index. Systém adresářů, formátované soubory a sdílení souborů. Vlastnosti souboru, mechanismus přístupových práv. Struktura obyčejného souboru, i-uzel a tabulka obsahu. Struktura souborového systému, zaváděcí blok, superblok, oblast i-uzlů a oblast datových bloků.
  5. Systém služeb a síťové prostředí. Implementace služeb, systémové služby, klasické knihovny, sdílené knihovny a servery. Textové služby, národní prostředí a práce v cizím jazyce, podpora databází, komunikace mezi programy na vyšší úrovni. Síťové prostředí a vrstvy síťového ovladače. Rodina protokolů TCP/IP, IP adresy a speciální adresy. Brány, nameservery a DNS (Domain Name System).
  6. Aplikační programy a uživatelské prostředí. Aplikační programy operačního systému, textové editory, vývojové prostředí, www, e-mail, telnet a FTP. Uživatelské prostředí, účty uživatelů a skupiny. Správa účtů uživatelů a jejich skupin, pracovní prostředí uživatelů. Shell.
  7. Bezpečnost provozu a monitorování. Bezpečnost provozu, bezpečnostní hrozby a rizika, bezpečnostní strategie. Standardizace v oblasti bezpečnosti. Další mechanismy bezpečnosti, správa hesel, koncept správce systému a úrovně spuštění operačního systému. Monitorování a logové zprávy. Požadavky automatizace a možnosti uplatnění umělé inteligence.
Literatura
  povinná literatura
 • BLOKDYK, G., 2020. Trusted Operating System A Complete Guide - 2020 Edition. 5STARCooks. ASIN B088NP1QYV.
 • CANNON, J., 2016. Linux Administration: The Linux operating system and command line guide for Linux administrators. Amazon.com Services LLC. ASIN B01BJ8GCPS.
 • JANŮ, S. and P. URBAN, 2015. Bible Windows 10. Zoner Press. ISBN 978-80-7413-328-2.
 • KAMENÍK, P., 2013. Příkazový řádek v Linuxu. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2819-0.
  doporučená literatura
 • ANDERSON, T. and M. DAHLIN, 2015. Operating Systems: principles and practice. Recursive Books. ASIN B014I57BEA.
 • HANDFORD, N., 2014. Android Tablet Basics 2018. Omni-Auto's. ASIN B00BTN2EBA.
 • MESSIER, R., 2018. Learning Kali Linux: security testing, penetration testing, and ethical hacking. O'Reilly Media. ASIN B07FNDJ31C.
 • RANKIN, K., 2006. Linux Knoppix na maximum. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0993-3.
 • SHAYAN R. and A. CHATTERJEE, 2016. Operating System: operating system for beginners. Amazon.com Services LLC. ASIN B01AYA4DJY.
Informace učitele
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích. Hodnotící metody: průběžný test (13. týden, otázky z teorie a ovládání operačních systémů). Zkouška (prokázání praktických znalostí z ovládání operačních systémů s přesahem do konfigurace vybraných aplikací jako www server, či Domain Name System). Student může získat 14 bodů z průběžného testu, 7 bodů za aktivitu a 14 bodů ze zkoušky. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 21 bodů a celkově je možno získat 35 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.