INMNAINM Information Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
St 10:35–11:20 A412
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNAINM/01: St 11:25–13:00 A412, R. Dolák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to acquaint students with basic concepts of information management such as data, information and knowledge in the context of information and knowledge society. The course is also focused on trends in information and knowledge management.
Osnova
 • 1. Information management
  Historical development. The difference between the earlier and contemporary concepts. Defining of information management. Information management and its tasks. Role of information manager. Information management methods. Information Society.
  2. Data, information and knowledge
  Data. Information. Knowledge. Information literacy. Asymmetry of information. Complete and perfect information.
  3. Information support
  Information support for management and marketing. Information support for management of production and logistics processes. Information support for crisis management. Information services. Communication.
  4. Documents
  Types of documents. Identification of documents. Working with documents. Location of Objects .
  5. Sources of information, acquisition, searching and managing of information
  Sources of information (libraries, archives, museums, galleries, information centers and centers, database centers, special institutions, electronic information sources). Getting information. Searching information on the Internet (search engines, web usability). Managing information.
  6. Organizational information strategies, ICT management models and information systems in organizations.
  Methodologies and models of ICT management. ISO Standards. Information systems in organizations. Information audit.
  7. ICT and innovation as a boost to improving business performance
  Corporate Performance Management (CPM). Business Intelligence (BI)
  8. Trends in current information management.
  Mobility and ubiquitous connectivity. Big Data. Social media. Cloud computing. ICT as a consumer thing. Artificial intelligence
Literatura
  povinná literatura
 • DOLÁK, R., 2023. Information management. Karviná: SU OPF. Distance learning support book.
  doporučená literatura
 • SCHOPFLIN, K. a M. WALSH, 2019. Practical knowledge and information management. London: Facet Publishing. ISBN 978-1-78330-335-9.
 • MCKNIGHT, W., 2014. Information Management: Strategies for Gaining a Competitive Advantage with Data. Waltham: Elsevier. ISBN 978-0124080560.
Výukové metody
lectures, class discussion, group projects
Metody hodnocení
Requirements for the student: minimum 50 % attendance at seminars, preparation and presentation of seminar work, involvement in project teaching. Evaluation methods: preparation of seminar work (30 % evaluation), involvement in project teaching (30 % evaluation), written examination (40 % evaluation).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMNAINM