FIUNANIS Investment Instruments and Strategies

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Efektivnost finančních trhů
  2. Národní a mezinárodní peněžní trhy - I.
  3. Národní a mezinárodní peněžní trhy - II.
  4. Emerging markets
  5. Mezinárodní diverzifikace
  6. Dlužnické cenné papíry
  7. Dluhopisové analýzy
  8. Majetkové cenné papíry
  9. Fundamentální a technická analýza
  10. Oceňování finančních derivátů
  11. Teorie portfolia a oceňování kapitálových aktiv
  12. Finanční trhy a reálná ekonomika
  13. Obchodní a vypořádací systémy
  Efektivnost finančních trhů
  Teorie efektivních trhů, slabá, středně-silná a silná efektivnost finančních trhů, vybrané peněžní teorie a jejich významní světoví představitelé.
  2. Národní a mezinárodní peněžní trhy - I.
  Odlišnosti peněžních trhů v Evropské unii, komparace s tuzemským peněžním trhem, případová studie.
  3. Národní a mezinárodní peněžní trhy - II.
  Mezinárodní peněžní trhy v USA a Asii, odlišnosti a společné atributy s evropskými trhy, legislativní a právní odlišnosti vybraných krajin.
  4. Emerging markets
  Finanční trhy v rozvojových ekonomikách a jejich specifika, komoditní trhy, specifika různých druhů komodit a diversifikační strategie.
  5. Mezinárodní diverzifikace
  Dopad devizového rizika na investování na finančních trzích, hedggingové strategie zajištění devizového rizika prostřednictvím finančních derivátů.
  6. Dlužnické cenné papíry
  Základní druhy krátkodobých a dlouhodobých dlužnických cenných papírů, vztah dlužníka a věřitele, světové trhy dlužnických cenných papírů.
  7. Dluhopisové analýzy
  Vybrané dluhopisové analýzy, investiční strategie investorů aversních vůči riziku, vliv inflace při investování na finančních trzích.
  8. Majetkové cenné papíry
  Specifika majetkových cenných papírů, rizikové investiční strategie, volatilita a měření rizika akciových titulů.
  9. Fundamentální a technická analýza
  Fundamentální ekonomické proměnné, základní náležitosti panelového regresního modelu, vybrané druhy technické analýzy a jejich užití v praxi.
  10. Oceňování finančních derivátů
  Vzorové řešené příklady na oceňování vybraných druhů finančních derivátů, hlavní světové burzy finančních derivátů.
  11. Teorie portfolia a oceňování kapitálových aktiv
  Diverzifikace rizika, panelová kointegrace, korelační analýza a regresní model. Jednoduchý model CAPM.
  12. Finanční trhy a reálná ekonomika
  Panelová regrese s vybranými fundamentálními proměnnými, deskripce základních empirických vztahů mezi reálnou ekonomikou a finančními trhy.
  13. Obchodní a vypořádací systémy
  Věcné, organizační a personální předpoklady, zúčtování pohledávek a závazků obchodů s investičními nástroji, účastníci, náležitosti smluvního zajištění.
Literatura
  povinná literatura
 • HERYÁN, T. and D. STAVÁREK. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners' Interest Margin. 2011. ISBN 2212-5671. info
 • HERYÁN, T. and D. STAVÁREK. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. 2011. info
 • NOVOTNÝ, J. and J. KUNERT. Central banking in the Czech lands. 2008. ISBN 978-80-87-22507-3. info
 • HEFFERNAN, S.A. Modern banking. 2005. ISBN 0-470-09500-8. info
  doporučená literatura
 • ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6. info
 • KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. The Financial and Banking Sectors in Transition Countries. In: POLOUČEK, S. (Ed.) Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 1-4039-1546-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, zápočtový závěrečný test.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019.