PEMNAMAM International Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Literatura
    povinná literatura
  • MACHKOVÁ, H., KRÁL, P., LHOTÁKOVÁ, M. International marketing: theory, practices and new trends. VŠE Praha Oeconomica., 2010. ISBN 978-80-245-1643-1. info
  • CATEORA, P. R., GILLY, M. C., GRAHAM, J. L. International Marketing. Boston, 2009. ISBN 978-0-07-128838-5. info
    doporučená literatura
  • BOWEN, H., HOLLANDER, A. and J. M. VIAENE. Applied international trade. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-0230-52154-4. info
  • MOORE, C. International Retail Marketing: a case study approach. Amsterdam: Elsevier, 2004. ISBN 978-0-7506-5748-8. info
  • BIRTWISTLE, G., BRUCE, M., MOORE, CH. M. International Retail Marketing: a case study approach. Amsterdam: Elsevier., 2004. ISBN 978-0-7506-5748-8. info
Výukové metody
Výklad s vizuální prezentací v Power-pointu
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=188
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.