FIUNAMFM International Financial Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Po 14:45–16:20 A412
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNAMFM/01: Po 16:25–17:10 A412, J. Šimáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Literatura
    povinná literatura
  • MADURA, J. International Financial Management. Mason etc.: South-Western Publishing, 2011. ISBN 13978-0-538-48221. info
  • SHAPIRO, A. C. Multinational Financial Management. Boston, etc: John Willey & Sons, 2010. ISBN 13978-0470-415016. info
    doporučená literatura
  • SWEENEY, P. D., McFARLIN, D. B. International Management: Strategic Opportunities and Cultural Challenges. New York: Taylor and Francis, 2014. ISBN 978-0-415-82528-3. info
  • EITEMAN, D. K., STONEHILL, A. I., MOFFETT, M. H. Multinational Business Finance: Global Edition. Essex: Pearson Education Ltd., 2012. ISBN 978-0-273-76553-0. info
  • BUTLER, K. C. Multinational Finance: Evaluating Opportunities, Costs, and Risks of Operations. New Jersey: John Willey & Sons, 2012. ISBN 978-1-118-27012-7. info
Výukové metody
Výklad s vizuální prezentací v Power-pointu
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: Seminární práce, diskuze, průběžný test, písemná závěrečná zkouška.
Hodnotící metody: Seminární práce (20 % hodnocení), diskuze (10 % hodnocení), průběžný test (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.