RCZVRK004 Základy didaktiky všeob. a odb. předmětů

Rector's Office
Summer 2018

The information about the term Summer 2018 is not made public

Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Šárka Čížková (lecturer)
Vendula Gronkowiecová (lecturer)
Guaranteed by
Vendula Gronkowiecová
Centre of Lifelong Learning – Úsek prorektora pro studijní a sociální záležitosti – Rector's Office
Contact Person: Vendula Gronkowiecová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
" Předmět, pojetí a funkce didaktiky. " Základní kategorie vyučování a jejich vztahy. " Vyučování a rozvoj osobnosti. " Prostředky, formy a metody vyučování. " Cíle a plánování vyučování. " Kurikulum. " Tematické celky. " Příprava pedagoga na vyučování. " Diferenciace a individualizace ve vyučování. " Komunikace ve výuce. " Uspořádání sociálních vztahů ve vyučování (kompetice - kooperace). " Reproduktivní a produktivní metody vyučování. " Klasifikace a hodnocení (sumativní, formativní, normativní, kriteriální, známkování, slovní hodnocení)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 15 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Summer 2022, Winter 2022, summer 2023, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/rek/summer2018/RCZVRK004