MUBAM3 Mathematical Methods in Physics and Engineering

Mathematical Institute in Opava
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Guaranteed by
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Mathematical Institute in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
To verify whether the student has successfully mastered the studied subject and gained knowledge and skills needed for either further study or practice.
Syllabus (in Czech)
 • Matematické metody ve fyzice a technice:
  - Rungeova-Kuttova metoda řešení Cauchyova problému pro obyčejné diferenciální rovnice.
  - Metoda sítí pro řešení okrajového problému.
  - Kontraktivní operátory, Banachova věta, metoda přímé iterace.
  - Funkcionály v Hilbertově prostoru, věta o minimu kvadratického funkcionálu, variační formulace okrajové úlohy.
  - Ritzova metoda, pojem konečného prvku.
  - Polynomiální aproximace, metoda nejmenšího součtu čtverců.
  - Splajnová interpolace.
Literature
  recommended literature
 • J. Segethová. Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-596-5. info
 • VITÁSEK, E. Numerické metody. SNTL, Praha, 1987. info
 • Z. Riečanová a kolektív. Numerické metódy a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. info
 • K. Rektorys a spolupracovníci. Přehled užité matematiky. SNTL, Praha, 1968. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/summer2016/MUBAM3