MUBKR1 Mathematical Methods in Economics and Management

Mathematical Institute in Opava
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Mathematical Institute in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
To verify whether the student has successfully mastered the studied subject and gained knowledge and skills needed for either further study or practice.
Syllabus (in Czech)
 • Matematické metody v ekonomice a řízení:
  - Makro- a mikroekonomika. Charakteristika ekonomických subjektů, statky, trh, konkurence, výrobní factory, rovnováha, selhání trhu, mikroekonomická úloha státu.
  - Základní makroekonomické kategorie (HDP, měnová stabilita, míra inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance, hospodářský růst) a jejich vazby, cyklický vývoj ekonomiky, makroekonomická úloha státu.
  - Veřejné finance, státní rozpočet a fiskální politika, platební bilance, monetární politika, vnější hospodářská politika.
  - Základní problémy lineárního programování. Formulace základní úlohy lineárního programování, přípustné a optimální řešení.
  - Simplexový algoritmus. Dualita.
  - Algoritmy pro řešení dopravní úlohy. Maďarská metoda.
  - Síťová analýza složitých procesů, sestavení sítě metodou CPM a výpočet kritické cesty.
  - Systém PERT a jeho algoritmus.
  - Základy teorie her a strategického rozhodování.
  - Modely strukturní analýzy. Leontjevův model meziodvětvových vztahů.
  - Modely zásob - Wilsonovy modely I. - III. typu, základy logistiky a její využití v praxi.
  - Základy teorie front a hromadné obsluhy. Kendallova klasifikace, typy modelů hromadné obsluhy.
Literature
  recommended literature
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to operations research. New York, 2010. ISBN 978-007-132483-0. info
 • Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • J. Soukup a kol. Makroekonomie. Management Press, Praha, 2009. info
 • B. Hořejší a kol. Mikroekonomie. Management Press, Praha, 2008. info
 • R. Holman. Makroekonomie. C. H. Beck, Praha, 2007. info
 • N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Pearson/Prentice Hall, 2007. ISBN 01-319-5114-9. info
 • J. Jablonský. Operační výzkum. Professional Publishing, Praha, 2007. info
 • I. Gross. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. info
 • P. Fiala. Řízení projektů. Oeconomica, Praha, 2002. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/summer2016/MUBKR1