MUBKR3 Applied Mathematics and Support Software for Crisis Management and Risk Analysis

Mathematical Institute in Opava
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
Mathematical Institute in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
To verify whether the student has successfully mastered the studied subject and gained knowledge and skills needed for either further study or practice.
Syllabus (in Czech)
 • Aplikovaná matematika a softwarová podpora pro krizové řízení a analýzu rizik:
  - Analýza rizik, její význam a použití při havarijním plánování objektů a teritoria. Vstupná data potřebná pro tvorbu analýzy rizik.
  - Riziko, jeho definice a složky. Nebezpečí.
  - Metody pro identifikaci zdrojů rizika.
  - Metody pro hodnocení rizika. Logika základních metod.
  - Přijatelnost rizika jako relace mezi frekvencí událostí a způsobenou ztrátou.
  - Společenská rizika.
  - Informační systémy krizového řízení používané v ČR.
  - Využití matematických metod při řešení mimořádných událostí.
  - Aplikace specifických matematických metod při řešení hromadných neštěstí a krizových stavů.
  - Model, jeho druhy a rozdělení. Modelování a softwarová podpora v krizovém řízení.
  - Softwarová podpora pro krizové řízení "RISKAN".
  - Softwarová podpora pro krizové řízení "TerEx".
  - Softwarová podpora pro krizové řizení "Aloha".
Literature
  recommended literature
 • EMOFF - Uživatelská příručka. T-Soft, Praha. info
 • RISKAN - Uživatelská příručka. T-Soft, Praha. info
 • TERex - Uživatelská příručka. T-Soft, Praha. info
 • Drozdek, M., Jelšovská, K. Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS. SU, Opava, 2013. info
 • Jelšovská, K. - Peterková, A. Řešení krizových situací - metody a jejich aplikace. Opava, 2013. info
 • P. Mandl, L. Mazurová, I. Justová. Matematika a řízení rizik. MatfyzPress, Praha, 2010. info
 • Šenovský, P. Modelování rozhodovacích procesů. Ostrava, 2009. info
 • F. Babinec. Analýza rizik, studijní opora SU. Opava, 2007. info
 • V. Smejkal, K. Rais. Řízení rizik. Grada, Praha, 2003. info
 • R. Soušek a kol. Krizové řízení v dopravě. Pardubice, 2002. info
 • Pavlíček a kol. Krizové stavy a doprava, skripta ČVUT. ČVUT, Praha, 2001. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/summer2016/MUBKR3