MU03058 Seminář z diskrétních dynamických systémů III

Matematický ústav v Opavě
zima 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU03057 Seminář z dis. dynam. sys. II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je určen doktorandům, případně studentům posledního ročníku magisterského studia, kteří se zabývají problematikou dynamických systémů. Náplní semináře je studium určitého tématu z teorie diskrétních dynamickýchy systémů (část knihy, přehledný článek apod.). Na semináři vystupují zpravidla studenti doktorského a posledního ročníku magisterského studia, občas jsou zařazeny přednášky hostů (i ze zahraničí) o vlastních nových výsledcích.
Osnova
  • Program semináře je zveřejněn na začátku semestu na www stránkách Matematického ústavu; případné změny v programu jsou zveřejňovány průběžně tamtéž.
Informace učitele
Podmínkou absolvování předmětu je účast na semináři včetně vlastního vystoupení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.