Course image

Cílem kurzu je seznámení s problematikou lidské sexuality, která patří mezi základní lidské potřeby.

Logo fakulty
Rector's Office

Lidská sexualita

6 lessons
3 hours total
free
Are you here for the first time?
Enrol in the course
Už máte vytvořený účet?
Log in to the SU IS

Lecturers

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
yvetta.vrublova@fvp.slu.cz

E-course syllabus

 • Historie lidské sexuality a determinanty vývoje lidské sexuality s ohledu ontogeneze
 • Sexualita ženy - její specifika a fyziologie, sexuální dysfunkce
 • Sexualita muže - specifika a fyziologie, sexuální dysfunkce
 • Homosexualita
 • Transsexualita
 • Sexuální deviace - zaměřeno na sexuální deviace v aktivitě a v objektu

More about the e-course

 • Teaching methods

  V kurzu jsou použity klasické výukové metody: kurz obsahuje video přednášky a poznámky k přednášce formou prezentace v MS-PowerPoint vždy jednu ke každému tématu a seznam rozšiřující literatury.

 • Assessment methods

  Kurz je otevřený, dobrovolný, jeho absolvováním zájemce nezískává nárok na osvědčení (či jiný doklad obdobného charakteru) tudíž neobsahuje hodnotící nástroje.


  Kurz obsahuje krátký autotest.

 • Language of instruction
  Czech