Course image

Kurz pojednává a umělé inteligenci (UI) od jejího zrodu až po vyhlídky do budoucnosti. V kurzu se seznámíme s pojmem inteligence a řekneme, co považujeme za umělou inteligenci. Z oblasti kognitivní vědy se budeme zaobírat pojmy poznatek a znalost, způsoby, jak znalosti reprezentovat v počítači, jak je zpracovávat a využívat. Seznámíme se s pojmem „Turingův test“, v čem spočívá a co to znamená, že počítač „umí lhát“. Rovněž uvedeme významné milníky ve vývoji UI. V aplikační oblasti představíme expertní systémy, umělé neuronové sítě, zamyslíme se nad použitím umělé inteligence v deskových hrách a herním průmyslu obecně. Představíme tzv. obecnou umělou inteligenci a asi nejznámějšího skutečného androida současnosti, vybaveného touto UI – Sophii. Na závěr kurzu se zamyslíme nad dalším vývojem a cíli UI a nad možným konfliktem UI a lidstva, což je jedno z oblíbených témat autorů SCI-FI. Zamyslíme se nad tím, jak nás mohou tato díla inspirovat a před čím nás mohou varovat.

Logo fakulty
Rector's Office

Umělá inteligence

7 lessons
2.5 hours total
free
Are you here for the first time?
Enrol in the course
Už máte vytvořený účet?
Log in to the SU IS

Lecturers

RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
miroslav.langer@fpf.slu.cz

E-course syllabus

 • (Umělá) inteligence
 • Vývoj a chápání umělé inteligence
 • Umělá inteligence ve hrách
 • Obavy z umělé inteligence
 • Emoce
 • Testování umělé inteligence
 • Aplikovaná umělá inteligence

More about the e-course

 • Teaching methods

  V kurzu jsou použity klasické výukové metody: kurz obsahuje video přednášky a poznámky k přednášce formou prezentace v MS-PowerPoint, vždy jednu ke každému tématu a dále seznam rozšiřující literatury, je také odkazováno na zajímavá videa či dokumenty dostupné v rámci sítě YouTube.

 • Assessment methods

  Kurz je otevřený, dobrovolný, jeho absolvováním zájemce nezískává nárok na osvědčení (či jiný doklad obdobného charakteru) tudíž neobsahuje hodnotící nástroje.


  Kurz obsahuje krátký autotest.

 • Language of instruction
  Czech