Odborná praxe I
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Odborná praxe I
Info
Období
léto 2024
Na základě vlastního zájmu nebo doporučení garanta předmětu či jiného pedagoga si student zvolí (preferenčně ze smluvní nabídky KDDP) některou z kulturních institucí regionu (a svůj výběr u garanta definitivně potvrdí), kde následně absolvuje odbornou šestitýdenní praxi; nemusí být absolvována kontinuálně, po dohodě s danou institucí ji lze realizovat v jednotlivých konkrétních dnech s ohledem na efektivitu získávání zkušeností.

V rámci praxe se student zúčastní chodu instituce nejen jako pozorovatel, ale jako její aktivní článek, prakticky se podílející na realizaci tvůrčího procesu (např. vznik divadelní inscenace, realizace festivalu, vedení umělecko-vzdělávacích workshopů v divadle, muzeu, knihovně apod., dramaturgická příprava či produkce rozmanitých kulturních či uměleckých projektů, praxe v médiích apod.). Student se tak seznámí se vznikem daného díla či projektu nebo fungováním dané instituce zevnitř, se snahou poznat co nejvíce jejich složek a aspektů.

Cílem praxe je seznámení s praktickým chodem kulturní či umělecké instituce, a to v rozmanitých profesních oblastech (dramaturgické, produkční, manažerské, lektorské), popř. s fungováním vybrané redakce tištěných či elektronických médií. Participace studenta nespočívá v pouhém pozorování, které je samozřejmě velmi důležité, ale i ve srovnávání a aplikaci vlastních teoretických znalostí, v ověřování poznatků získaných během studia, v jejich konfrontaci s vlastními představami a zejména v získávání nenahraditelných praktických zkušeností, které rovněž rozšíří jeho budoucí uplatnění a stanou se platnou položkou jeho profesního portfolia.
Kdy lze uznat jako praxi stávající zaměstnání?
PDF ke stažení
Pravidla pro realizaci praxe
PDF ke stažení
Seznam institucí pro realizaci praxe
PDF ke stažení
Předchozí
Následující