Divadlo v kontextu západní kultury
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Divadlo v kontextu západní kultury
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními etapami vývoje světového divadla, resp. divadelního umění, od jeho známých počátků do konce 19. století: tj. s proměnami divadelního jazyka od prvotního utváření divadelnosti po vznik moderního divadla v období realismu a jeho překlenutí do období modernismu, a to ruku v ruce s proměnami funkcí divadla v jednotlivých historických epochách. Nezbytnou součást pochopení vývojového procesu a jeho široké problematiky představuje prohlubování vnímavosti k dramatickým textům jednotlivých epoch, k jejich motivické stavbě, tématům, kompozici, jazyku – stejně jako jejich vnímání ve vztahu k podobám divadla (tj. divadelních realizací) v průběhu historie a jeho vlastních vývojových etap.
Učitel doporučuje studovat od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 16. 10. 2023 do 22. 10. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 27. 11. 2023 do 3. 12. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023.
Učitel doporučuje studovat od 18. 12. 2023 do 24. 12. 2023.

Hlavní studijní text
PDF ke stažení

Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními etapami vývoje světového divadla, resp. divadelního umění, od jeho známých počátků do konce 19. století: tj. s proměnami divadelního jazyka od prvotního utváření divadelnosti po vznik moderního divadla v období realismu a jeho překlenutí do období modernismu, a to ruku v ruce s proměnami funkcí divadla v jednotlivých historických epochách. Nezbytnou součást pochopení vývojového procesu a jeho široké problematiky představuje prohlubování vnímavosti k dramatickým textům jednotlivých epoch, k jejich motivické stavbě, tématům, kompozici, jazyku – stejně jako jejich vnímání ve vztahu k podobám divadla (tj. divadelních realizací) v průběhu historie a jeho vlastních vývojových etap.

Předchozí