Skriptovací jazyky


Cíl výuky

Cílem předmětu je porozumět skriptovacím jazykům Python, Perl, Ruby a jejich aplikacím, naučit se je používat, pochopit komplementaritu skriptovacích jazyků vzhledem k systémovým jazykům, znát jejich výhody, nevýhody a praktické použití.Osnova

 1. Úvod, prostředí
 2. Jazyk Python
 3. Datové typy
 4. Operátory v Pythonu
 5. Řízení běhu, cykly
 6. Řízení běhu, podmínky
 7. Objekty v Pythonu
 8. Vstup a výstup
 9. Funkce
 10. Přehled Perl
 11. Ostatní skriptovací jazyky

Požadavky na studenta

Podmínkou úspěšného absolvování je zpracování individuálního projektu. Cílem projektu je sestavit aplikaci v rozsahu kurzu. Aplikace musí splňovat následující požadavky:
1.aplikace bude napsaná v programovacím jazyce Python,
2.GUI aplikace bude implementované pomocí knihovny Tkinter, 
3.GUI bude tvořit alespoň jedno tlačítko (Button) a alespoň jedno textové pole (Text, Entry).
4.textové pole bude sloužit pro zadávání vstupu (řetězec) uživatelem a pro zobrazování výstupu aplikace,
5.tlačítko bude sloužit ke spuštění algoritmu provádějícího účel aplikace (zpracování vstupního řetězce dle konkrétního zadání),
6.výstup aplikace bude vypsán do textového pole nebo uložen do souboru.

Kontaktní informace

Studijní materiály

Úvod

Předchozí
Následující