Faculty of Public Policies in Opava logo Úsek proděkana pro sociální a studijní záležitosti
Děkanát
19510012 UProdSSZ Dek Faculty of Public Policies in Opava SU

vice-deanMgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Staff