logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav fyziky
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
192430 UF FPF Slezská univerzita v Opavě SU

Garantovaná výuka

vedoucí ústavuRNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.