angličtinaPřihlášení do IS SU

PRAVIDLA REZERVACE:
Nákup a rezervace vstupenek je možná pouze přes internet (platba v hotovosti na místě není k dispozici).

Rezervace lístků je možná nejpozději minutu před zahájením. Důrazně ale doporučujeme si lístky zarezervovat s předstihem před samotným zahájením projekce. Faktura po zaplacení slouží jako vstupenka. Prosíme vstupenku ukázat při příchodu našemu personálu ve vytištěné či digitální podobě na mobilu.


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PROJEKCÍ:
Kapacita sálu je omezena na 25 míst. Pokud je v kině přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy kina,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Výše zmíněná pravidla neplatí pro projekce, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se projekce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Konzumace nápojů a pokrmů je v sále zakázaná.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: lucie.dospivova@fpf.slu.cz

Aktuální harmonogram

Leden

Datum

Hodina

Projekce

Vstupné

12.1.2022

17:00

Zimní obloha (13 min) + Dotknout se hvězd 3D (38 minut)

Základní / Snížené

19.1.2022

17:00

Zimní obloha (13 min) + Ze země do vesmíru (31 minut)

Základní / Snížené

26.1.2022

17:00

Zimní obloha (13 min) + Bohové a hvězdy starých Mayů (20 minut)

Základní / Snížené