angličtinaPřihlášení do IS SU

PRAVIDLA REZERVACE:
Nákup a rezervace vstupenek je možná pouze přes internet (platba v hotovosti na místě není k dispozici).

Rezervace lístků je možná nejpozději minutu před zahájením. Důrazně ale doporučujeme si lístky zarezervovat s předstihem před samotným zahájením projekce. Faktura po zaplacení slouží jako vstupenka. Prosíme vstupenku ukázat při příchodu našemu personálu ve vytištěné či digitální podobě na mobilu.


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PROJEKCÍ (platné od 1.11.2021):
Kapacita sálu je omezena na 25 míst. V případě projekce pro více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 6 let prokázat při vstupu do budovy na vrátnici splnění jedné z následujících podmínek pro vstup:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Výše zmíněná pravidla neplatí pro projekce, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se projekce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Konzumace nápojů a pokrmů je v sále zakázaná.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: lucie.dospivova@fpf.slu.cz

Aktuální harmonogram

Prosinec

Datum

Hodina

Projekce

Vstupné

1.12.2021

17:00

Podzimní obloha (13 min) + Sen o létání 3D (35 min.)

Základní / Snížené

8.12.2021

17:00

Podzimní obloha (13 min) + Tajemný oceán 3D (40 min.)

Základní / Snížené

15.12.2021

17:00

Povídání o slunovratu, přednáška Tomáše Gráfa o zimním slunovratu v astronomickém i kulturním kontextu. (45 min. a diskuze)

Základní / Snížené

22.12.2021

17:00

Zimní obloha nad Opavou (13 min.) + Příběhy cestovatele času (23 min.)

Základní / Snížené