Informatika a výpočetní technika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Moderní ICT obor zaměřený na profesionální přípravu pro vývoj informačních a databázových systémů, znalostních a expertních systémů, umělou inteligenci, webové aplikace apod. Výuka systémového myšlení, abstrakce, analýzy, algoritmizace. Důraz je kladen na předpoklady pro navazující magisterské studium. Široká je nabídka volitelných předmětů. Student porozumí fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti, naučí se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi, týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací, vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí. Student aktivně používá oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

(?)

Absolvent oboru získá vzdělání s kvalifikací vývojového pracovníka, správce systémů nebo konzultanta v oboru informačních technologií, s jazykovou výbavou v češtině i v angličtině. Absolvent má široké pole uplatnění jako odborník v oblasti návrhu a údržby webových portálů a aplikací, analýzy a návrhu software pro servery, osobní počítače a mobilní zařízení (tablety, chytré telefony), v oboru databází a datových skladů, až po správu informačních a znalostních systémů ve firmách i státní správě, správu počítačových a bezdrátových sítí nebo systémové inženýrství. Profil oboru klade důraz i na předpoklady pro navazující studium informatiky.

Absolventi oboru jsou na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádáni. Uplatní se jako odborníci v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru (Softwarový inženýr/architekt, Vývojář webových aplikací na míru, Aplikační/databázový programátor, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Správce sítě/výpočetních systémů, Konzultant ICT, Specialista počítačové podpory, Produktový manažer nebo obchodník v IT firmách).

(?)

N1801 Informatika

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Informatika a výpočetní technika
Zkratka: IVTp
Kód: 2612R025
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1801 B1801 Inf Informatika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty