Astrofyzika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Posluchači oboru Astrofyzika jsou po absolvování základního kursu fyziky a základního kursu matematiky a informatiky vedeni ke zvládnutí základů teoretické fyziky, jež jim umožní pochopit výchozí principy matematického modelování procesů probíhajících ve vesmíru. Významnou složkou studia je využití výpočetní techniky, numerických metod a příprava multimediálních programů, jež absolventům umožní uplatnění v široké škále technicky zaměřených profesí vyžadujících dobré zvládnutí počítačové techniky. Teoretické vzdělání, jež získají, je vede k přesnému myšlení a umožní jim rychlou orientaci i v dalších oborech.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolvent získá znalosti základů teoretické fyziky, astrofyziky a počítačových metod.

Najde uplatnění na pracovištích zabývajících se astronomií a astrofyzikou, ale také ve vědecko-výzkumných institucích, průmyslových podnicích či v oblasti služeb při tvorbě multimediálních pořadů. Bakalářský obor Astrofyzika je koncipován jako předpoklad pro další navazující magisterské studium (navazující obor Teoretická fyzika), na něž lze navázat doktorským studiem oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

(?)

N1701 Fyzika

(?)
1
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Astrofyzika
Zkratka: AF
Kód: 1701R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1701 B1701 Fyz Fyzika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty