Počítačová technika a její aplikace

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je zaměřen na využití počítačové techniky při fyzikálních měřeních a zpracování dat, na metody aplikované fyziky nacházející uplatnění v informačních systémech a na vzdělávání studentů v rozvíjejících se oblastech informačních systémů a informačních technologií (IS/IT). Studenti jsou připravováni k efektivnímu využívání informačních technologií, a to jak při samostatné, tak týmové práci, zejména ve spolupráci s fyziky, informatiky, matematiky a inženýry.

(?)

Absolvent má znalosti a dovednosti v mnoha oblastech počítačové techniky, v základech fyziky, matematiky a informatiky. Studium umožňuje flexibilní výběr předmětů podle zaměření studenta. V současné době je možný výběr ze tří profilací: 1) Počítačové sítě; 2) Programování; 3) Počítačové měřicí systémy.

Absolvent najde uplatnění v profesích zabývajících se měřením a regulací, počítačovými sítěmi, telekomunikacemi, programováním a dalšími obory IS/IT. Získané dovednosti uplatní v široké škále podniků a firem, v oblasti služeb, ve státní správě, v oblasti IS/IT i jako OSVČ.

(?)

N1701

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Počítačová technika a její aplikace
Zkratka: PTA
Kód: 1802R013
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1702 B1702 AplF Aplikovaná fyzika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty