Knihovnictví

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

V rámci studia studenti zvládají teoretické, metodologické a etické základy informační vědy a knihovnictví, informačních technologií a internetu, sociální komunikace, knihovnické standardizace a organizace poznání, tvorby a managementu knihovních a informačních systémů a informační výchovy, digitalizace písemného kulturního dědictví a práce s informačními zdroji v digitálních knihovnách a databázových centrech, informačního managementu a řízení knihoven.

(?)

Absolventi jsou schopni získané teoretické poznatky aplikovat v knihovní a informační praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií, ovládají informační technologie, metody a nástroje na tvorbu a budování knihovních a informačních fondů, vyhledávání informací, zprostředkování informací a poznatků uživatelům.

Absolvent je schopen řídit informační a knihovnické systémy paměťových institucí všech typů, řídit knihovnické provozy a efektivně spravovat informační zdroje, písemné i digitální archivy a fondy. Najde uplatnění jako odborník v knihovnách, v paměťových a informačních institucích, rovněž i v příslušných specializacích státní správy. Absolvent má předpoklady pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu.

(?)

N7201 Informační studia a knihovnictví

(?)
0
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Knihovnictví
Zkratka: Kp
Kód: 7201R004
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7201 B7201 InSK Informační studia a knihovnictví

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty