Italština (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru italština je dokonalé ovládnutí praktického jazyka, vybavit ho teoretickými jazykovými znalostmi a rovněž poskytnout ucelený přehled po literatuře, kultuře a reáliích Itálie. Je přitom kladen důraz na vyváženost mezi praktickou stránkou jazyka rozvíjením a upevňováním jednotlivé jazykových dovedností na straně jedné, a získáváním teoretických znalostí obecně lingvistických, gramatických a lexikálních na straně druhé pro vytváření pevného teoretického základu k dobrému pochopení jazykového systému italštiny. Studiem jazyka i šířeji chápaných reálií tak vzniká komplex dovedností a znalostí, které jsou spolehlivým východiskem nejn pro uplatnění absolventa v praxi, ale také pro magisterské studium téhož oboru.

(?)

Absolvent se stává zkušeným uživatelem mluvené i psané italštiny na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Současně získává spolehlivé teoretické znalosti italského jazykového systému, stejně tak i lingvoreálií, literatury, historie a kultury Itálie.

Absolvent bude jazykovým odborníkem s nejširší možnou uplatnitelností ve firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost, dále v oblasti služeb a turistického ruchu, v cestovních agenturách a zprostředkovatelských kancelářích, popřípadě ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích nebo v oblasti mezinárodních styků.

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Italština (dvouoborové)
Zkratka: I
Kód: 7310R073
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty