Archeologie (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je vychovávat absolventy zaměřené na pravěkou a středověkou archeologii na bázi teoretických i praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje vědního oboru. Studium se bude orientovat na pravěkou a středověkou archeologii českých zemí (s nezbytnými přesahy do střední Evropy) a to především z hlediska heuristického. Tato výuka je soustředěna v povinných předmětech a doplněna širokou škálou dalších doplňujících předmětů.

(?)

Absolventi budou schopni organizovat a vést terénní archeologický výzkum a jeho dokumentaci, zpracovávat jeho výsledky prostřednictvím nálezové zprávy, vést, popř. sami provádět konzervaci archeologických nálezů, tvořit, uchovávat a prezentovat muzejní sbírky. Zpracovat heuristicky archeologické prameny, interpretovat je a realizovat ze své odborné činnosti publikační výstupy.

Absolvent se uplatní jako technik, dokumentátor, konzervátor na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách. Nalezne uplatnění i v občanských sdruženích, zabývajících se archeologií, v oblasti cestovního ruchu, při ochraně kulturního dědictví ve státních úřadech a samosprávě.

(?)
1
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Archeologie (dvouoborové)
Zkratka: Arch
Kód: 7105R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B6107 HuSt Humanitní studia

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty