Historie-památková péče

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor poskytuje vysokoškolské penzum jak teoretických znalostí, tak zejména praktických schopností a dovedností, které odpovídají činnosti historika, zejména v oblasti dokumentace předmětů a písemností, heuristiky v rámci vědeckého výzkumu, práce v muzeích a galeriích a ve specializovaných činnostech v rámci výkonu státní správy. Cílem je sledovat a studentům prezentovat aktuální stav oboru, tedy aktuální metodické trendy, a rozvíjet je na konkrétních příkladech daných praxí v minulosti s nezbytnou anticipací dalšího vývoje.

(?)

Absolvent je připraven k praktickým činnostem v procesech péče o kulturní dědictví na úrovni státu, komunální úrovni, nestátních organizacích a soukromých subjektů. Disponuje všeobecným přehledem a je připraven na širší adaptabilitu ve výběru praktických činností se zaměřením na péči o kulturní dědictví, při praktickém uplatňování principů, zásad, teoretických znalostí a praktických dovedností a schopností péče o kulturní dědictví.

Absolvent se typicky uplatní v rámci správy památkově chráněných objektů v majetku státu, samosprávy a soukromých objektů, v aktivitách nestátních organizací, občanských sdružení a iniciativ apod., při ochraně památek v terénu, při jejich prezentací a popularizaci (muzea, galerie, média, popř. cestovní ruch).

(?)

N7105 Historické vědy, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Historie-památková péče
Zkratka: HaP
Kód: 7105R064
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7105 B7105 HiVe Historické vědy

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty