Teoretická fyzika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Koncepce oboru a jeho výuka odpovídá potřebám samostatné tvůrčí vědecké a odborné práce. Studenti jsou vedeni k týmové práci, ke spolupráci s odborníky v oblasti matematiky, informatiky, technických oborů a k efektivnímu využívání výpočetní techniky při matematickém modelování fyzikálních procesů. Získávají předpoklady pro následné doktorské studium a pro rychlou specializaci ve vědeckých výzkumných ústavech zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem, připraveni jsou rovněž pro působení v prakticky zaměřených profesích. Exaktní myšlení rozvíjené při vědecké práci v teoretické fyzice, dovednosti v aplikování metod moderní matematiky a efektivní využívání počítačové techniky umožňují uplatnění absolventů i v oblastech, jako jsou služby a veřejná správa.

(?)

Absolvent se po získání základních znalostí všech disciplín teoretické fyziky může zaměřit na oblast relativistické fyziky a astrofyziky, fyziky elementárních částic či kvantové teorie molekul. Významným aspektem studia je počítačové modelování fyzikálních procesů vyžadující znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru i vytváření vlastních softwarových produktů.

Absolvent najde uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu, průmyslových podnicích i v oblasti služeb. Magisterské studium teoretické fyziky ovšem vytváří velmi dobré předpoklady i pro vědeckou práci v rámci doktorského studia, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů. Další aktuální informace jsou dostupné v online formě na http://www.physics.cz/.

(?)

P1703 Fyzika (čtyřletá)

(?)
1
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Teoretická fyzika
Zkratka: Teof
Kód: 1701T034
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N1701 Fyz Fyzika

Ke studiu již nelze přijímat.