Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Tříletý bakalářský studijní obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo v současnosti nabízí velmi zajímavou a atraktivní příležitost studia uměleckého oboru, který propojuje odborný teoretický základ se získáním praktických zkušeností a dovedností v rámci užší spolupráce s prestižními divadelními a dalšími kulturními institucemi (např. Slezské divadlo Opava, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Městské divadlo Zlín a další). Studijní obor je pak koncipován s ohledem na širší pojetí dramaturgické činnosti, a jeho absolventi tak mohou nalézt uplatnění v rozmanitých oblastech kultury. Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z daných oblastí, zároveň jej chce motivovat k vlastní tvůrčí činnosti a poskytnout mu prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů. Studentům jsou nabízeny nejen možnosti konzultací, ale také pravidelná spolupráce s profesionálními tvůrci v profesionálních podmínkách, což je předpoklad pro dosažení vysoké míry připravenosti na praktické působení v různých oblastech činnosti spojené s chodem a realizací divadelní činnosti, nebo na práci v jiných kulturních a společenských institucích.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolvent disponuje všeobecnými znalostmi z oblasti literatury, českého jazyka, kultury obecně, médií a společenských věd, odbornými znalostmi z oblasti dramaturgie, dramaturgie kultury, dějin divadla, jednotlivých složek inscenace a speciálními znalostmi z oblasti vzniku a vývoje inscenace.

Absolvent uplatní získané znalosti a dovednosti při praxi v profesionálním divadle, při aplikaci dramaturgie v širší oblasti kultury (rozhlas, literatura, pořádání kulturních festivalů apod.). Absolvent bude schopen uplatnit se dále jako lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, při organizační práci v divadle (styk s divadelními agenturami zastupujícími autory, zajištění překladů děl apod.), jako redaktor divadelních tiskovin, dále ve všech oborech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem či textovou analýzou (např. v nakladatelstvích), jako tiskový mluvčí divadla či jiné kulturní instituce, pracovník v kulturních střediscích, koordinátor divadelní činnosti, koordinátor festivalů. Své tvůrčí schopnosti může uplatnit např. v oblasti dramatické a literární tvorby.

(?)

N8203 Dramatická umění

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
Zkratka: KDD
Kód: 8203R077
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B8203 DrUm Dramatická umění

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty