Aplikovaná matematika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je zaměřen na přípravu studentů v oblasti využívání matematického aparátu při řešení problémů v různých oblastech (ekonomika, technika, přírodní vědy). Studenti jsou připravováni jak pro nástup do praxe, tak pro případné navazující studium.

Další informace o oboru AM

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná matematika je připraven vytvářet matematické modely deterministické i stochastické, reálných jevů a praktických procesů. Má odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Je vybaven takovými informacemi, znalostmi a dovednostmi, které mu umožní, ve spolupráci s ekonomem či jiným odborníkem, nalézt korektní matematickou formulaci konkrétních problémů a vyřešit je.

Jako spolupracovník technika, ekonoma či jiného odborníka při řešení konkrétních problémů. Může pokračovat v magisterském studiu libovolného matematického oboru.

(?)

Matematika N1101

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná matematika
Zkratka: AM
Kód: 1103R004
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B1101 Matematika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty