Matematické metody v ekonomice

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika je vybavit jeho absolventa takovými odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jej, v souladu s univerzálním zaměřením matematiky, připraví na širokou škálu jeho možného uplatnění vymezeného v profilu absolventa, a to jak a trhu práce, tak při jeho dalším případném studiu navazujícího či příbuzného studijního programu.

Další informace o oboru MME

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Matematické metody v ekonomice je připraven teoreticky i prakticky řešit různé typy rozhodovacích a optimalizačních úloh, a to s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Součástí studia je i praxe v rozsahu 150 hodin v různých typech organizací. Je vybaven informacemi, znalostmi a dovednostmi založenými na exaktních modelových postupech v oblastech matematického modelování, operačního výzkumu, aplikované statistiky, informatiky a dalších metod pro kvantitativní podporu managementu,

Absolvent najde uplatnění na různých typech pracovních pozic (např. u subjektů podnikatelské sféry a státní správy), vyžadujících schopnost řešit praktické úlohy různého typu a interdisciplinární přístup. Je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů.

(?)

Matematika N1101

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Matematické metody v ekonomice
Zkratka: MME
Kód: 6207R005
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B1101 Matematika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty