Bankovnictví

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Bankovnictví vychovává absolventy, kteří disponují dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, aby mohli úspěšně vykonávat pracovní úkoly na středním a nižším stupni řízení bank a dalších finančních institucí.

Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Bankovnictví získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti včetně nejnovějších poznatků z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů a dalších odvětví finanční vědy i praxe. Při studiu je kladen důraz na znalosti v uplatňování moderních metod řízení bank, respektování právních a etických norem, aktivní znalost anglického jazyka a informačních technologií. Získané znalosti jsou na takové odborné úrovni, že je absolvent dokáže v praxi aplikovat profesionálním způsobem. Absolvent je schopen získávat a interpretovat data a informace o vývoji bankovnictví v souladu se soudobými vědeckými poznatky. Absolvent rovněž dokáže předávat informace široké veřejnosti, formulovat úkoly k řešení pro specialisty a podílet se na jejich řešení.

Absolvent oboru se uplatňuje zejména na středním a nižším stupni managementu bank a dalších finančních institucí. Obsahová náplň oboru však vytváří velmi dobré předpoklady i pro uplatnění ve finančních divizích domácích i zahraničních firem nebo v orgánech státní správy. Získané učební dovednosti rovněž umožňují pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti.

(?)

N6202 Hospodářská politika a správa

(?)
1
Aktivní studenti
56

Specifikace oboru

Obor: Bankovnictví
Zkratka: BAN
Kód: 6202R002
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B_HOSPOL Hospodářská politika a správa

Další informace

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty