Sociální management

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Sociální management je určen především těm studentům, kteří mají zájem budovat svou kariéru v oblasti sociálních a dalších nevýdělečných organizací s cílem rozvíjet nejen sociální služby pro občany, ale i nacházet vhodná řešení problémů pro místní komunitu (např. i v oblasti volnočasových, ekologických a dalších aktivit). Studijní obor je zaměřen na získání praktických znalostí z oblasti poskytování sociálních služeb a procesu řízení nevýdělečných organizací. Při studiu je kladen důraz na řešení praktických problémů a zapojení zkušených odborníků z praxe do výuky.

(?)

Absolventi bakalářského typu prezenční formy studia oboru Sociální management získají kvalifikační předpoklady pro profesní výkon v organizacích sociálních služeb jak ve veřejné, tak v podnikatelské sféře. V sociální rovině je kladen zvláštní důraz na kvalifikaci v oblasti metod sociální práce a sociální péče. Ve sféře právní budou absolventi bakalářské formy studia erudováni natolik, že v praxi budou schopni rozhodovat o právech a povinnostech subjektů i objektů sociálních služeb. Důraz je kladen na posilování kompetencí v personální a organizační činnosti, dále v poradenství a dovednostech, aplikovat získané teoretické znalosti v oblasti terénní práce.

Absolvent oboru Sociální management bude působit zejména na středním stupni managementu organizací, poskytující všechny typy sociálních služeb. Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti sociálních, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Studijní plány jsou zpracovány na základě spolupráce pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, v souladu se zákonnými požadavky o sociálních službách a v souladu se Standardy kvality sociálních služeb SQSS, vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

(?)

N6202 Hospodářská politika a správa

(?)
1
Aktivní studenti
39

Specifikace oboru

Obor: Sociální management
Zkratka: SOMA
Kód: 6731R007
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B_HOSPOL Hospodářská politika a správa

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty