Veřejná ekonomika a správa

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Možná máte představu, že práce ve veřejném sektoru je pouze pro "lůzra", který neuspěl v soukromém sektoru a že jeho náplní práce není nic jiného než vyřizování haldy papírů, razítkování či odpovídání na stížnosti nespokojených občanů. Opak je však pravdou a moderní veřejný sektor nabízí spoustu příležitostí k vlastní kreativitě, využívání nejmodernějších technologií či kariérnímu růstu doprovázeného vysokým platovým ohodnocením. Takže, zapomeňte na zažitý stereotyp nudného, neochotného a špatně placeného úředníka a pojďte s námi objevit pozoruhodný svět moderního veřejného sektoru, jenž výrazně zasahuje do našeho každodenního života. V průběhu studia se dozvíte nejen to, jak funguje veřejná správa, jaké dopady na veřejný sektor má naše členství v Evropské unii či jak jsou přerozdělovány evropské dotace, ale získáte i celou řadu odborných znalostí a praktických dovedností potřených k odpovídajícímu uplatnění na trhu práce.

(?)

Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spojeno s absolvováním předmětů, které jsou ve vzorovém studijním plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru, v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti veřejné ekonomiky, správního práva, sociální a regionální politiky, finančního a nefinančního řízení neziskových institucí poskytujících služby domácnostem, sociologie organizace a informačních systémů využívaných v rámci veřejné správy jako takové. V průběhu studia je tak kladen důraz zejména na znalosti spojené s uplatňováním moderních přístupů k řízení činností spadajících mezi aktivity veřejného sektoru, respektování právních norem a aktivní znalosti cizích jazyků a informačních technologií, které považujeme za nezbytnou výbavu absolventa, jenž nově vstupuje na trh práce. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat a následně také interpretovat potřebná ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i široké laické veřejnosti.

Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventů zejména v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, ale také v oblasti neziskových organizací, národních, nadnárodních i mezinárodních institucí, ve firmách zaměřených na zpracovávání projektů financovaných z prostředků strukturálních fondů či v obecně prospěšných společnostech. Absolventi oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici nižšího, popř. středního managementu.

(?)

N6202 Hospodářská politika a správa

(?)
2
Aktivní studenti
75

Specifikace oboru

Obor: Veřejná ekonomika a správa
Zkratka: VES
Kód: 6202R055
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B_HOSPOL Hospodářská politika a správa

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty