Manažerská informatika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Možná máte sen vybudovat a řídit vlastní firmu. Zároveň chcete proniknout do tajů moderních informačních technologií, informačních systémů, počítačových sítí a dalších metod současné informatiky. Pak se tedy přihlaste ke studiu programu Manažerská informatika, který v ideálním poměru kombinuje ekonomickou, manažerskou a informatickou problematiku. Studijní oboru můžete studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Vzhledem k zaměření fakulty je obor směrován zejména do segmentu malých a středních firem.

(?)

Absolvent disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími řídit a podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních a komunikačních systémů, administrovat počítačové sítě, programovat podnikové aplikace a vyvíjet a administrovat webové aplikace určené zejména pro prezentaci a elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie, managementu, marketingu, financí, práva a ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru se dále hlouběji zaměřuje na metodickou oblast návrhu, tvorby a provozu informačních systémů a je schopen řídit menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a je schopen provádět základní analýzy dat. Absolvent zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.

Absolvent je profilován k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení v malých a středních podnikatelských subjektech a veřejné správě nebo obchodních činností orientovaných na informační a komunikační technologie. Uplatní se jako administrátoři, vývojáři a vedoucí vývojových týmů, správci počítačových sítí a informačních systémů, vývojáři webových aplikací, programátoři, auditoři informačních systémů, vedoucí projektových týmů, podnikatelé, manažeři, konzultanti.

(?)

N0688A140009 Manažerská informatika

N6209 Systémové inženýrství a informatika

(?)
23
Aktivní studenti
73

Specifikace oboru

Obor: Manažerská informatika
Zkratka: MI
Kód: 6209R021
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6209 B_SYSINF Systémové inženýrství a informatika

Další informace

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty