Angličtina (jednooborové)

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V rámci studia zvládá student mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, získává znalosti z oblasti literatury a lingvoreálií anglicky mluvících zemí, teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých disciplín, zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci.

(?)

Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro jeho výstupní profil je zásadní zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem.

Absolvent bude jazykovým odborníkem s prohloubenými znalostmi a dovednostmi, pro něž by nemněl být problém nalézt adekvátní uplatnění v oblasti služeb a cestovního ruchu, v oblasti mezinárodních styků, ve státní správě, médiích případně v obchodních nebo výrobních firmách.

(?)

P7310

(?)
0
Aktivní studenti
16

Specifikace oboru

Obor: Angličtina (jednooborové)
Zkratka: Apj
Kód: 7310T010
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.