Angličtina pro školskou praxi

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium je přednostně směrováno jako rozšiřující studium cizích jazyků pro učitele na základních a středních školách, může být pojato také jako předstupeň pro magisterské studium učitelství oboru pro střední školy a pro jazykové školy.

(?)

Absolvent zvládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má odpovídající znalosti lingvoreálií anglicky mluvících zemí a přehled zejména o novější anglicky psané literatuře. Vzhledem k zaměření studia je charakteristickou součástí profilu absolventa oboru také znalost didaktiky vyučování předmětu a schopnost aplikovat ji tvůrčím způsobem v pedagogickém procesu.

Přímé profesní uplatnění absolventa je možné, a to zejména na výchovnou a pomocnou vzdělávací práci lektora cizího jazyka. Uplatnění absolventa je směrováno na vzdělávací a výchovnou práci lektora cizího jazyka tam, kde není vyžadována plná učitelská kvalifikace nebo tam, kde v případě rozšíření aprobace učitelů jiných předmětů je učitelská kvalifikace zajištěna předchozím studiem.

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
5
Aktivní studenti
67

Specifikace oboru

Obor: Angličtina pro školskou praxi
Zkratka: ASPk
Kód: 7310R281
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty