Němčina pro školskou praxi

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium je přednostně směrováno jako rozšiřující studium cizích jazyků pro učitele na základních a středních školách. Může být pojato také jako předstupeň pro magisterské studium učitelství oboru Učitelství pro střední školy a pro jazykové školy.

(?)

Absolvent zvládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má odpovídající znalosti lingvoreálií německy mluvících zemí a přehled zejména o novější německy psané literatuře. Vzhledem k zaměření studia je charakteristickou součástí profilu absolventa oboru také znalost didaktiky vyučování předmětu a schopnost aplikovat ji tvůrčím způsobem v pedagogickém procesu.

Přímé profesní uplatnění absolventa je možné, a to zejména ve výchovné a pomocné vzdělávací práci, např. ve volnočasových zařízeních. Absolvent studia má základ kompetencí pro výchovnou práci ve vzdělávacích zařízeních. Uplatnění absolventa je směrováno na vzdělávací a výchovnou práci např. lektora německého jazyka tam, kde není vyžadována plná učitelská kvalifikace nebo tam, kde v případě rozšíření aprobace učitelů jiných předmětů je učitelská kvalifikace zajištěna předchozím studiem.

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
3
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Němčina pro školskou praxi
Zkratka: NSPk
Kód: 7310R282
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty