Český jazyk a literatura (dvouoborové)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura poskytuje ucelené bohemistické vzdělání. Je kombinován se studiem jiného jazyka z programu Filologie (angličtina, němčina, italština), nebo s nejazykovými obory z programu Humanitní studia. Provázání s dalším oborem sleduje posílení praktického zaměření studia v bakalářském stupni.

(?)

Absolvent získá ucelené bohemistické vzdělání na úrovni bakalářského stupně. Soubor absolvovaných předmětů usnadní absolventovi orientaci v literárně-kulturní oblasti, absolvent je vzdělán jazykově i literárně. Vyvážená skladba studia umožňuje plynulý přechod na magisterský stupeň téhož nebo příbuzného oboru (učitelského či neučitelského).

Absolvent se v praxi uplatní v těch profesích, kde je třeba prokázat schopnost pracovat na odborné úrovni s psaným i mluveným textem (redakce, nakladatelství, komunikační média). Vyvážená skladba studia umožňuje plynulý přechod na magisterský stupeň téhož nebo příbuzného oboru (učitelského či neučitelského).

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
5
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Zkratka: CJL
Kód: 7310R033
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty