Multimediální techniky

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je připravit absolventa na samostatnou práci s filmovou a další audiovizuální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Obor se primárně hodí pro uchazeče se zájmem o široké uplatnění v oblasti tvorby filmu a dalších typů AV děl nebo pro uchazeče, kteří v oblasti audiovize ještě nejsou zcela rozhodnuti nad svou profilací. Student se v rámci profilací může zaměřit na kteroukoliv specializaci, ať již na oblast kamerové tvorby, zvukové tvorby, režie, dokumentární tvorby, experimentální a technickou fotografii, popularizaci vědy nebo aplikovanou (počítačovou) fyziku a modelování.

(?)

Absolvent bude schopen samostatně zvládnout kompletní realizaci audiovizuálních děl nejrůznějších druhů (např. dokumentů, krátkých filmů, rozhlasových pořadů a her, multimediálních prezentací či výukových programů). Zaměření tvorby je vedeno prioritně do oblasti popularizace vědy a techniky a komunikace vědy. Ale stejně tak absolvent disponuje všeobecnými znalostmi a dovednostmi týkajícími se všech aspektů tvorby filmového (hraného i animovaného), zvukového, hudebního, nebo multimediálního díla. Navíc také prochází základními kurzy směřující k poznání a chápání přírodních zákonů. Tedy kurzy se zaměřením na fyziku, matematiku a počítačovou techniku. Absolvent má perfektní znalosti v oblasti sociálních sítí a internetu, rozšířené reality, multimédií, fotografie a filmového umění, zvuku, kamery, produkce a režie AV díla, ale také komunikace. Má odborné znalosti a dovednosti týkající se hardwaru a softwaru PC, webových prezentací, digitální fotografie, práce s digitální kamerou, práce se zvukem, zpracování digitální fotografie, videozáznamu a zvuku na PC, scenáristiky, i komunikace v anglickém jazyce.

Absolvent může pracovat samostatně či jako zaměstnanec ve větším technickém či (dle individuálních schopností) tvůrčím týmu firmy, která se věnuje multimediím či audiovizi, což je např. televize, tisk nebo audiovizuální či komunikační centra dnes často zřizovaná v rámci mnoha velkých firem. Bude ceněným členem komunikačních týmů vědecko-výzkumných institucí, může být autorem populárně naučných pořadů pro planetária, technických videí pro firmy, ale může také působit v uměleckých týmech, díky svému širokému zaměření na mnoha různých pozicích.

(?)

N1701

(?)
0
Aktivní studenti
22

Specifikace oboru

Obor: Multimediální techniky
Zkratka: MMT
Kód: 1702R023
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1702 B1702 AplF Aplikovaná fyzika

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty